تحصیل-تهذیب-ورزش
به جمع بچه های تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد خوش آمدید

اطلاعات ومنابع مورد نیازجهت آمادگی درآزمون کارشناسی ارشد و دکترای ناپیوسته تربیت بدنی وعلوم ورزشی(دانشگاه های دولتی،آزاد،پیام نور)

قابل توجه دانشجویان محترم:

کتابها ومنابع ذکر شده با توجه به سرفصل امتحانات برگزارشده درسنوات گذشته،اهمیت دروس ازنظرضرایب امتحانی،نظر اساتیدومدرسان محترم تربیت بدنی وتجربه های دانشجویان ارشد ودکترای شرکت کننده در امتحانات می باشد.

 

        درس

گرایش

 فیزیولوژی

وتغذیه ورزشی  

آمار،سنجش و

اندازه گیری

حرکت شناسی

وبیومکانیک

رشد و

یادگیری حرکتی

حرکات اصلاحی

و آسیب شناسی

مدیریت مسابقات وسازمانهای ورزشی

زبان

 تخصصی

فیزیولوژی ورزشی

4

2

2

1

1

1

3

بیومکانیک

1

2

4

1

2

1

3

رفتار حرکتی

1

2

2

4

1

1

3

آسیب و حرکات اصلاحی

1

2

2

1

4

1

3

مدیریت ورزشی

1

3

1

2

1

4

3

تربیت بدنی عمومی

2

2

2

2

1

1

3

 منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

·         اصول بنیادی فیزیولوژٍِی ورزشی جلد 1 و 2                  دکتر گائینی و همکاران

·         فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی جلد 1 و 2                دکتر ضیاء معینی و همکاران (5استاد)

·         فیزیولوژی ورزشی جلد 1(انرژی و تغذیه)                    دکتر خالدان

·         فعالیت بدنی و فیزیولوژی محیط                                ترجمه محسن آوندی-دکتر خسرو ابراهیم

·         فیزیولوژی ورزشی دوران رشد                                 دکتر گائینی

·         ساختار و عملکرد دستگاه عضلانی-اسکلتی                   دکتر دبیدی روشن

·         جنبه های عصبی-عضلانی فعالیت بدنی                        دکتر قراخانلو

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات یادگیری و رشد حرکتی

·         یادگیری و کنترل حرکتی جلد1 و 2(اشمیت و لی)                دکتر حمایت طلب- دکتر قاسمی

·         یادگیری حرکتی،مفاهیم و کاربردها(مگیل)                         دکتر واعظ موسوی- دکتر شجاعی

·         یادگیری حرکتی از اصول تا اجرا                                   دکتر نمازی زاده- دکتر واعظ موسوی

·         رشد و تکامل حرکتی در طول عمر(هی وود)                     دکتر نمازی زاده – دکتر اصلانخانی

·         رشد و تکامل حرکتی در دوران مختلف(گالاهو)                  دکتر حمایت طلب و همکاران

·         رشد حرکتی                                                           دکتر معصومه شجاعی

·         رشد حرکتی در دوره طفولیت                           دکتر اصلانخانی و همکاران (زیرچاپ)( ....                                                      

 منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات حرکت شناسی و بیومکانیک

·         بیومکانیک فنون ورزشی                                         دکتر نمازی زاده

·         مقدمات بیومکانیک ورزشی                                      دکتر حیدر صادقی

·         بیومکانیک ورزش و تمرین(مک گینیس)                      ترجمه دکتر ژاله معماری

·         اصول حرکت شناسی ساختاری                                  دکتر دبیدی روشن

·         حرکت شناسی                                                     دکتر تند نویس

 منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات حرکات اصلاحی وآسیب شناسی

·         حرکات اصلاحی                                                       دکتر یحیی سخنکویی(زیر چاپ)

·         حرکات اصلاحی                                                       دکتر علیزاده،دانشمندی،قراخانلو

·         پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی                            دکتر علیزاده و همکاران

·         آسیب شناسی ورزشی                                               دکتر حمید خداداد

·         راهنمای کامل آسیب های ورزشی(گریفیث)                       دکترپیری- دکتر سخنگویی

 منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات آمار-سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

·         آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی                                  دکتر وازگن میناسیان

·         مفاهیم سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی                        دکتر محمود شیخ

·         سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی                                دکتر رسول حمایت طلب

·         اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی                             دکتر فریده هادوی

·         سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی جلد1                         دکتر سپاسی،دکتر نوربخش

 منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات مدیریت ورزشی

·         مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی                             دکتر مهرزاد حمیدی

·         مدیریت مسابقات ورزشی                                            دکتر حسین پور سلطانی

·         مدیریت ورزشی                                                      دکتر هاشم کوزه چیان

·         روابط عمومی ورزشی                                              دکتر حمید قاسمی- دکتر سارا کشکر

·         مدیریت سازمانهای ورزشی                                         دکتر نصراله سجادی

 منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی

·         انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی                            دکتر خسرو ابراهیم و همکاران

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۲۴ آبان۱۳۸۹ توسط جمعی از دانشجویان تربیت بدنی
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت